Оборудване

Дървен модулен под

Кръгла маса

Kоктейлни маси с бял или черен стреч

Зелена настилка тип изкуствена трева

Кръгла маса с покривка

Практикабли за изграждане на сцена - височина от 20 см, 40см и 1м

Шатрa с размери 6м х 6м

Кръгла маса

Шатрa с размери 6м х 6м

Kоктейлни маси с бял или черен стреч

Шатрa с размери 7 м х 5 м

Светещи коктейлни маси